drevoohendetail

Ty mA?j kraji, ty mA� bezpeA?A�, ty mA? zatvrzelosti, ty mA? vA�A?nosti. TvA? hlA�na, mnuta v prstech, vonA� po zetlelA?ch vlasech dA?vno pohA�benA?ch tkalcovskA?ch dA�dA? a bA?b a je pA�A�sadou mA� krve. Ty mA?jA�kraji! Jsi tam, kde VysoA?ina nabA�rA? dech a pole sklA?dajA� slib chudoby.

F.Halas