• Daniel Sekováza helma / kamenina 1350 °C / v. 36cmDaniel Seko
 • Daniel Sekotalíř / kamenina 1280 °C / Ø 34 cmDaniel Seko
 • Daniel Sekováza a miska / kamenina a porcelán 1350 °C / v. 22cm /Ø 13cmDaniel Seko
 • Daniel Sekomiska / kamenina 1320 °C / Ø 13cmDaniel Seko
 • Daniel Sekomiska / kamenina 1320 °C / Ø15cmDaniel Seko
 • Daniel Sekohrnec / kamenina 1280°C / v.18cm Ø 22cmDaniel Seko
 • Daniel Sekomiska / kamenina 1350°C / Ø13cmDaniel Seko
 • Daniel Sekoflašky / kamenina 1350°C / v. 22cm Daniel Seko
 • Daniel Sekomísa / porcelán 1300 °C / Ø 28 cmDaniel Seko
 • Daniel Sekodóza / kamenina 1280 °C / v. 25cmDaniel Seko
 • Daniel Sekokopie gotického džbánu a poháru / zakuřovaná keramika 1050 °C / v. 35 cm v. 15cmDaniel Seko
 • Daniel Sekokopie brněnského poháru / zakuřovaná keramika 1050 °C / v. 16cmDaniel Seko