• vaza 21vaza 22vaza 2
  vaza 21
  vaza 22
  vaza 2
  váza / kamenina 1320 °C / živcová glazura / v. 19 cm # 1154
  500,-
  Nikola Seko