profil3

profil

K hlíně jsme se dostali pomerně brzy, v roce 1993 díky známosti s rodinou Trumpešových, která toho času provozovala  dílnu v Brně a ateliér v  Koněšíně, kde probíhaly každoroční letní kurzy keramiky pod vedením zkušených lektorů, zaměřené na keramiku točenou, figurální a na různé alternativní techniky výpalu.  Tam jsme se setkali s lidmi, kteří měli pro naše další směřování zásadní význam. Především pak s Bobem Jakešem.

Následovala léta učení pod  jeho vedením. Bob Jakeš výrazně ovlivnil naše chápání keramiky a nasměroval nás ke studiu její historie, k poznávání současných trendů a k cestám spojených s dalším poznáváním odlišných přístupů k řemeslu a tvorbě. Během těchto let jsme prošli řadou  dílen a nakonec založili dílnu vlastní.

Naše práce jsou inspirovány moravským lidovým hrnčířstvím a dřevem pálenou keramikou orientu. Důraz klademe na skloubení užitkovosti a vzhledu.