profil new

cv

1976

narozeni v Brně

1993

začátky

1998

zakládají první studio ve Lhánicích

2002

přesun do Neslovic

2003

členství ve  Sdružení keramiků Brno

2006

stěhují se na kunštátsko – zakládají studia na Rudce a v Sulíkově