dřevo palení

dřevo / pálení

Poslední fází je pálení. Zboží  prochází vysokým žárem(nad 1 300°C), díky kterému získává velmi hutný, slinutý, nenasákavý střep. Dá se tedy říct, že i kdyby výrobky nebyly naglazovány, splňovaly by veškerá kriteria užitkovosti. Použití glazur nabízí širší barevné možnosti, nehledě na to, že glazované zboží se lépe udržuje.

Pece je možné rozdělit z hlediska způsobu vytápění na:

elektrické, na tuhá paliva (dřevo, uhlí), na kapalná paliva (olej, petrolej, nafta) a plynové.

Používáme pece vytápěné dřevem a to z několika  důvodů.

Prvním je šetrnost k životnímu prostředí. V současné době je dřevo jedinou obnovitelnou surovinou. Věříme, že i příští generace mají právo poznat planetu aspoň v takovém stavu, jakou ji známe my.  Používáme výhradně „odpadové dřevo“, staré krovy, střešní latě nebo odkorce. I při konstrukci pece jsme dbali na to, aby k dosažení požadovaných teplot bylo zapotřebí co nejméně dřeva.

Druhým je možnost ovlivnit prostředí v peci. Naprostá většina glazur které používáme je určena pro výpal v redukční atmosféře. Redukčním prostředím rozumíme přeplnění pecní komory uhlíkem, který nemůže vlivem nedostatku kyslíku vyhořet. Odebírá tedy chemicky vázaný kyslík z glazur a střepu, čímž mění jejich barevnost.

Dalším důvodem je, že výsledek nebývá vždy stejný. Nejsme schopni ovlivnit výpal na 100 procent. Druh použitého dřeva, jeho vlhkost, naložení pece, umístění výrobků, délka výpalu i počasí  mají zásadní vliv. Použití stejných materiálů při dodržení podobné křivky výpalu nemusí zaručit identický výsledek. Snaha o zopakování některého z povrchů vede leckdy k získání jiného, který je zajímavější než ten původně zamýšlený. Takřka každý výpal skýtá nějaká překvapení. A ne jen příjemná. Právě rozmanitost a živost povrchů je pro nás dalším důvodem, proč pálit dřevem. Přestože je to časově i energeticky mnohem náročnější.