materiA?l / zpracovA?nA�

VA?chozA�m materiA?lem pA�i vA?robA� keramiky jsou kaoliny, jA�lyhlA�ny, kterA� zvnikaly zvA�trA?vA?nA�mA� A?ivcovA?ch hornin, tzv. kaolinizacA�.

PA�ed samotnA?m zpracovA?nA�m je tA�ebaA� jA�ly upravit. DA�A�ve u nA?s nejrozA?A�A�enA�jA?A� formouA� bylo tzv. plavenA�, A?A?elem bylo zbavit hmotu organickA?ch neA?istot, vA�tA?A�ch kamA�nkA?, pA�sku. HlA�na se rozmA�chA? s vodou na A�A�dkou kaA?i, nechA?A� odstA?t a potA� od shora sbA�rA?. TA�A?A?A� A?A?stice, kameny, pA�sek zA?stA?vajA� u dna. NA?slednA� se nechA?vA? odtuhnout a nA�jakA? A?as uleA?et. Po vyvA?lenA�, jehoA? A?A?elem je materiA?l dA?kladnA� promA�sit a zbavit vzduchu, je pA�ipravena k dalA?A�mu zpracovA?nA�.

PrA?myslovA� vyrA?bA�nA� jA�ly se vA�tA?inou homogenizujA� mletA�m, nA?slednA� odvodA?ujA� lisovA?nA�m a nakonec mA�chajA� a zbavujA� vzduchu ve vakuovA?ch A?nekovA?ch lisech.

PouA?A�vA?me jak hlA�ny z tovA?rnA� produkce keramiky PA?vek, tak i mA�stnA� surovA� kameninovA� jA�ly, kterA� pA�ipravujeme pA?vodnA� technologiA� – plavenA�m. NejA?astA�ji vA?ak smA�si obou. VA?hodou jA�lA? je moA?nost recyklace. Dokud se materiA?l nevypA?lA�, je moA?no ho znovu pouA?A�t. NevznikA? tedy A?A?dnA? odpad. Jsme greeni.

VA�tA?ina naA?ich nA?dob je toA?ena na kruhu, nA?slednA� upravovA?na A?i deformovA?na. Po A?A?steA?nA�m zaschnutA� pA�ichA?zA� na A�adu obtoA?enA� (fA?ze podobnA? soustruA?enA�). VA?robek se pomocA� k tomu urA?enA?ch nA?strojA? zbavA� pA�ebyteA?nA�ho materiA?lu, doA?istA� se tvar. PoslednA� fA?zA� je pak celkovA� dokonA?enA�. PlastickA? dekor, nalepenA� hubiA?ky, ucha, noA?ek.