wedging

materiál / zpracování

Výchozím materiálem při výrobě keramiky jsou kaoliny, jílyhlíny, které zvnikaly zvětráváním  živcových hornin, tzv. kaolinizací.

Před samotným zpracováním je třeba  jíly upravit. Dříve u nás nejrozšířenější formou  bylo tzv. plavení, účelem bylo zbavit hmotu organických nečistot, větších kamínků, písku. Hlína se rozmíchá s vodou na řídkou kaši, nechá  odstát a poté od shora sbírá. Těžší částice, kameny, písek zůstávají u dna. Následně se nechává odtuhnout a nějaký čas uležet. Po vyválení, jehož účelem je materiál důkladně promísit a zbavit vzduchu, je připravena k dalšímu zpracování.

Průmyslově vyráběné jíly se většinou homogenizují mletím, následně odvodňují lisováním a nakonec míchají a zbavují vzduchu ve vakuových šnekových lisech.

Používáme jak hlíny z tovární produkce keramiky Pávek, tak i místní surové kameninové jíly, které připravujeme původní technologií – plavením. Nejčastěji však směsi obou. Výhodou jílů je možnost recyklace. Dokud se materiál nevypálí, je možno ho znovu použít. Nevzniká tedy žádný odpad. Jsme greeni.

Většina našich nádob je točena na kruhu, následně upravována či deformována. Po částečném zaschnutí přichází na řadu obtočení (fáze podobná soustružení). Výrobek se pomocí k tomu určených nástrojů zbaví přebytečného materiálu, dočistí se tvar. Poslední fází je pak celkové dokončení. Plastický dekor, nalepení hubičky, ucha, nožek.